De koninklijke West-Vlaamse gidsenkring is een koepelorganisatie die acht regionale gidsenkringen groepeert die actief zijn in de provincie West-Vlaanderen.

 

 

Doel van onze vereniging is de volgende:

 

  • De geschiedenis en het cultuurpatrimonium van België en in het bijzonder die van West-Vlaanderen te bestuderen en de kennis ervan onder zijn leden en andere belangstellenden te bevorderen.
  • Mee te werken aan de bevordering van het toerisme door het inrichten van leergangen en cursussen ten behoeve van de West-Vlaamse gidsen.
  • Uitwisselen van relevante info over de werking van de West-Vlaamse Gidsenkringen en uitwerken van contacten tussen die gidsenkringen.
  • De occasionele en/of jaarlijkse publicatie van cultuurhistorische en toeristische onderwerpen met een zo goed mogelijke link naar het (West) - Vlaamse karakter ervan.